Projecte residència d'estudiants

 • Objectiu
  Davant de la impossibilitat de molts nois i noies de poder realitzar estudis universitaris o de formació professional a Beira, per no poder pagar el cost de l’allotjament a la ciutat, hem construït una residència on aquests joves sense recursos puguin viure mentre es formen. També volem fomentar un tipus de convivència consolidada en els valors d'amistat, solidaritat i germanor entre els residents.

 • Persones beneficiàries
  Estudiants que reben les nostres beques d'estudi i estudiants que, per ser de fora de la ciutat o per haver sortit recentment de l’orfenat on han crescut, necessitin un allotjament on viure mentre cursen els seus estudis superiors.

 • Implementació
  Amb l'objectiu de que la nostra residència sigui un projecte autosuficient, i així poder continuar oferint més beques als estudis, la residència també acull joves que venen de fora de la ciutat a cursar estudis universitaris, als quals oferim allotjament de lloguer. Aquest joves conviuen amb els nostres becats i accedeixen a la nostra residència amb tots els serveis inclosos (allotjament, subministraments i menjar) per una quantitat molt inferior al preu de mercat. D'aquesta manera podem oferir allotjament de caràcter social a estudiants desplaçats d'altres indrets de la província i del país, i d'altra afrontar les despeses corrents de la residència  Aquest estudiants però, hauran de demostrar un esforç i un compromís amb els seus estudis i en la convivència amb tots els estudiants.

 • Col·laboració
  La construcció de la Residència és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Beira, que ens va cedir el terreny per la construcció, i de les universitats UP i UCM, a Beira, que han mostrat el seu recolzament des del inicio del projecte.


Projecte Beques

Projecte d'ajudes per cursar estudis superiors per joves sense recursos.
 • Objectiu: Donar la possibilitat als joves de 18 a 24 anys de poder obtenir estudis que els possibilitin desenvolupar-se de manera autònoma i alhora ajudin al desenvolupament social de la seva ciutat. Que aquests joves puguin accedir a la universitat no sols incideix sobre ells mateixos, sinó també en tots aquells adolescents que troben en els estudis i el treball una forma de créixer i desenvolupar-se.

 • Persones beneficiàries: Es pretén becar estudiants capacitats, motivats i d'escassos recursos econòmics. D'aquesta manera es busca proporcionar a la ciutat de Beira professionals locals amb una formació professional o superior.

 • Implementació: Amizade JAM, sota la supervisió d'un tutor local, sufraga les despeses de matrícula, material didàctic, alimentació, vivenda i transport durant tot el període d'estudis.

 • Seguiment: Les beques es renovaran amb aquells alumnes que assumeixin el seu compromís i progressin adequadament, per promoure així la responsabilitat i la maduresa. A més, com a contrapartida a l'ajuda rebuda, els estudiants becats hauran d'aportar un cop s'hagin graduat un 30% del valor de la beca rebuda en hores de feina solidària en projectes d'Amizade JAM.

 • Col·laboració: Molts dels joves que reben aquestes beques procedeixen de l'orfenat 'Centre de Acomodação dos Santos Inocentes', amb qui Amizade-JAM ha col•laborat en anys anteriors. A més, es signen convenis de col•laboració amb la Universitat UP i la Universitat UCM.


Reconstrucció d’equipaments bàsics danyats pel cicló Idai

El dia 14 de març de 2019 el cicló Idai va arribar a la costa central de Moçambic provocant greus pèrdues humanes i materials. Les dades oficials facilitades són de al menys 603 víctimes, i els informes de les Nacions Unides senyalen 1.85 milions de persones necessitades i un valor de 441 milions de dòlars per afrontar aquesta crisis humanitària. La ciutat de Beira, la llar de mig milió d’habitants, va ser devastada pel pas del cicló, i els dies posteriors les pluges van continuar ocasionant greus perjudicis. Degut a la precarietat de les construccions, tant d’habitatges com d’edificis públics, com ara bé escoles, centres de salut, hospitals, etc., la ciutat va quedar afectada en un 90%. L’administració municipal, que compta amb uns recursos propis molt limitats, no dóna l’abast per fer front a la situació, i d’altra banda l’ajuda exterior que ha arribat no ha sigut suficient per materialitzar una reconstrucció significativa de la ciutat. Actualment, el principal objectiu de l’administració local és rehabilitar els equipaments públics bàsics, prioritzant aquells que es troben en zones allunyades del centre de la ciutat, a on la població ha quedat totalment desproveïda de serveis sanitaris i escolarització.

Amizade Junts amb Moçambic en col·laboració amb l'ajuntament de Beira i el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, estem portant a terme un projecte de reconstrucció de dues escoles i un centre de salut afectats pel cicló Idai als poblats de Nhatchassa i Nhakamba, als voltants de Beira, per ajudar al restabliment d'aquests serveis públics bàsics d’educació primària i atenció sanitària de proximitat.


Emergència Covid-19

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar suport a la gent gran amb una cistella bàsica de productes d’alimentació i higiene, ja que considerem que aquest esdevé el grup de major risc de contagi de la COVID-19, degut a la seva baixa immunitat segons la informació de les autoritats oficials i sanitàries.

Aquest segment poblacional sovint són els caps de família, cuiden dels nets, els orfes o els nens que han perdut els seus pares per diverses raons (com ara bé per causa de malalties endèmiques).

Amb la Pandèmia de la COVID-19 tothom ha de romandre confinat al seu domicili per reduir els brots de contagi degut a la multitud de persones als mercats i altres llocs on es produeixen aglomeracions.

Amb aquest gest humanitari volem ajudar a contribuir als esforços que s’estan portant a terme en diferents fronts per tal d’aturar la propagació de la malaltia provocada pel coronavirus.

Cop a punt de sortida per implementar el projecte hem triat tres dels tres barris més poblats i pobres de la ciutat de Beira: els districtes de Munhava, Goto i Muavi.

Amb aquest projecte inicial volem distribuir una cistella d’aliments bàsics durant sis mesos per unes 100 famílies d’aquests barris esmentats.