Què fem

Projecte residència d'estudiants

 • Objectiu
  Davant de la impossibilitat de molts nois i noies de poder realitzar estudis universitaris o de formació professional a Beira, per no poder pagar el cost de l’allotjament a la ciutat, hem construït una residència on aquests joves sense recursos puguin viure mentre es formen. També volem fomentar un tipus de convivència consolidada en els valors d'amistat, solidaritat i germanor entre els residents.

 • Persones beneficiàries
  Estudiants que reben les nostres beques d'estudi i estudiants que, per ser de fora de la ciutat o per haver sortit recentment de l’orfenat on han crescut, necessitin un allotjament on viure mentre cursen els seus estudis superiors.

 • Implementació
  Amb l'objectiu de que la nostra residència sigui un projecte autosuficient, i així poder continuar oferint més beques als estudis, la residència també acull joves que venen de fora de la ciutat a cursar estudis universitaris, als quals oferim allotjament de lloguer. Aquest joves conviuen amb els nostres becats i accedeixen a la nostra residència amb tots els serveis inclosos (allotjament, subministraments i menjar) per una quantitat molt inferior al preu de mercat. D'aquesta manera podem oferir allotjament de caràcter social a estudiants desplaçats d'altres indrets de la província i del país, i d'altra afrontar les despeses corrents de la residència  Aquest estudiants però, hauran de demostrar un esforç i un compromís amb els seus estudis i en la convivència amb tots els estudiants.

 • Col·laboració
  La construcció de la Residència és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Beira, que ens va cedir el terreny per la construcció, i de les universitats UP i UCM, a Beira, que han mostrat el seu recolzament des del inicio del projecte.


Projecte Beques

Projecte d'ajudes per cursar estudis superiors per joves sense recursos.
 • Objectiu: Donar la possibilitat als joves de 18 a 24 anys de poder obtenir estudis que els possibilitin desenvolupar-se de manera autònoma i alhora ajudin al desenvolupament social de la seva ciutat. Que aquests joves puguin accedir a la universitat no sols incideix sobre ells mateixos, sinó també en tots aquells adolescents que troben en els estudis i el treball una forma de créixer i desenvolupar-se.

 • Persones beneficiàries: Es pretén becar estudiants capacitats, motivats i d'escassos recursos econòmics. D'aquesta manera es busca proporcionar a la ciutat de Beira professionals locals amb una formació professional o superior.

 • Implementació: Amizade JAM, sota la supervisió d'un tutor local, sufraga les despeses de matrícula, material didàctic, alimentació, vivenda i transport durant tot el període d'estudis.

 • Seguiment: Les beques es renovaran amb aquells alumnes que assumeixin el seu compromís i progressin adequadament, per promoure així la responsabilitat i la maduresa. A més, com a contrapartida a l'ajuda rebuda, els estudiants becats hauran d'aportar un cop s'hagin graduat un 30% del valor de la beca rebuda en hores de feina solidària en projectes d'Amizade JAM.

 • Col·laboració: Molts dels joves que reben aquestes beques procedeixen de l'orfenat 'Centre de Acomodação dos Santos Inocentes', amb qui Amizade-JAM ha col•laborat en anys anteriors. A més, es signen convenis de col•laboració amb la Universitat UP i la Universitat UCM.